TERMA DAN SYARAT PERADUAN ZALORA x MVILLAGE


 • 1. Durasi Peraduan 21 September 2015 - 15 November 2015.
 • 2. Kami berhak untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan kami.
 • 3. Pemenang dipilih secara rawak dan akan dimaklumkan melalui e-mel.
 • 4. Hadiah tidak boleh ditukar dan tidak boleh dipindah milik untuk wang tunai dan mungkin tertakluk kepada jenama dan barangan yang terkecuali; tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal, item diskaun dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 5. Dengan menghantar entri ini, anda bersetuju untuk membenarkan ZALORA Malaysia menggunakan maklumat yang dikemukakan oleh anda untuk tujuan pemasaran dan promosi.
 • 6. ZALORA Malaysia berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah mana-mana peraturan peraduan pada bila-bila masa.


TERMA DAN SYARAT GANJARAN


Diskaun 18% dan 20% untuk semua barangan tanpa pembelian minima

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam.
 • 3. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 4. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 5. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 6. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 7. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM10 di atas pembelian minima RM 30 Baucar ZALORA

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam.
 • 3. Sah untuk pembelian minima RM 30 dan ke atas sahaja.
 • 4. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 5. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 6. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 7. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 8. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM15 di atas pembelian minima RM 45 Baucar ZALORA

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam.
 • 3. Sah untuk pembelian minima RM 45 dan ke atas sahaja.
 • 4. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 5. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 6. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 7. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 8. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM20 di atas pembelian minima RM 60 Baucar ZALORA

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam.
 • 3. Sah untuk pembelian minima RM 60 dan ke atas sahaja.
 • 4. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 5. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 6. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 7. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 8. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM30 di atas pembelian minima RM 60 Baucar ZALORA

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam untuk SATU KALI PENGGUNAAN sahaja.
 • 3. Sah untuk pembelian minima RM 60 dan ke atas sahaja.
 • 4. Sah untuk penggunaan satu pelanggan sahaja. Baucar ini tidak boleh dijual, dibeli, ditukar atau didermakan. Penggunaan pelbagai baucar merentasi pelbagai transaksi dan / atau unsur-unsur penipuan akan membawa kepada pembatalan pesanan itu.
 • 5. Satu pelanggan hanya boleh menggunakan satu baucar yang bermula dengan "36MVZ".
 • 6. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 7. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 8. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 9. Bayaran balik tidak sah untuk nilai baucar
 • 10. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 11. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM40 di atas pembelian minima RM 75 Baucar ZALORA

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam untuk SATU KALI PENGGUNAAN sahaja.
 • 3. Sah untuk pembelian minima RM 75 dan ke atas sahaja.
 • 4. Sah untuk penggunaan satu pelanggan sahaja. Baucar ini tidak boleh dijual, dibeli, ditukar atau didermakan. Penggunaan pelbagai baucar merentasi pelbagai transaksi dan / atau unsur-unsur penipuan akan membawa kepada pembatalan pesanan itu.
 • 5. Satu pelanggan hanya boleh menggunakan satu baucar yang bermula dengan "47MVZ".
 • 6. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 7. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 8. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 9. Bayaran balik tidak sah untuk nilai baucar
 • 10. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 11. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM50 di atas pembelian minima RM 75 Baucar ZALORA

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam untuk SATU KALI PENGGUNAAN sahaja.
 • 3. Sah untuk pembelian minima RM 60 dan ke atas sahaja.
 • 4. Sah untuk penggunaan satu pelanggan sahaja. Baucar ini tidak boleh dijual, dibeli, ditukar atau didermakan. Penggunaan pelbagai baucar merentasi pelbagai transaksi dan / atau unsur-unsur penipuan akan membawa kepada pembatalan pesanan itu.
 • 5. Satu pelanggan hanya boleh menggunakan satu baucar yang bermula dengan "59MVZ".
 • 6. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 7. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 8. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 9. Bayaran balik tidak sah untuk nilai baucar
 • 10. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 11. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.


Diskaun RM500 tanpa pembelian minima

 • 1. Sah hanya di www.zalora.com.my
 • 2. Sah sehingga 30 November 2015, 11.59 Malam untuk SATU KALI PENGGUNAAN sahaja.
 • 3. Sah untuk penggunaan satu pelanggan sahaja. Baucar ini tidak boleh dijual, dibeli, ditukar atau didermakan. Penggunaan pelbagai baucar merentasi pelbagai transaksi dan / atau unsur-unsur penipuan akan membawa kepada pembatalan pesanan itu.
 • 6. Kod baucar hanya sah ke atas barangan dijual oleh ZALORA.
 • 7. Sah untuk jenama dan barangan terkecuali. Tidak sah untuk barangan yang dihantar oleh pembekal.
 • 8. Tidak sah untuk barangan yang dibeli dengan kod promo lain dan promosi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • 9. Bayaran balik tidak sah untuk nilai baucar
 • 10. Penghantaran percuma hanya sah pada pembelian RM75 ke atas.
 • 11. ZALORA Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis.